నమూనా ప్రధాన సమయం & ఉత్పత్తి ప్రధాన సమయం గురించి ఎలా?

2020-09-29

స్టాక్ నమూనాలు వెంటనే పంపబడతాయి మరియు మీ అవసరాలను బట్టి నమూనాలను అనుకూలీకరించవచ్చు.
సాధారణంగా మేము కొన్ని RTS (షిప్-టు-షిప్) ఉత్పత్తులను స్టాక్‌లో ఉంచుతాము, మీకు అవసరమైన పరిమాణం RTS కన్నా ఎక్కువ కాకపోతే, 1-3 రోజుల్లో రవాణా చేయబడవచ్చు, ఇది RTS కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, మీ ఆర్డర్ పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.